Test č. 1

Az üres négyzetbe írja be a helyes választ kis betűvel. Befejezte, kattintson az "Értékel" gombra. Ha százalékban kevesebb mint 91%, Ön nem felelt meg. Vagy az 55 pontból vonja ki a hibás feleletek pontjait. 50 pontnál még megfelelt. A helytelen válaszok keretben maradnak . Azokat újra kijavíthatja. H a.. t a n u l n i.. a k a r, a kérdőjel segít. De ha .. vizsga.. módban használja a ( ? ) - et az értékelés százaléka nem reális.
JÓ TANULÁST !

Autoškola VY-VO, Vetrná 3, Šamorín
tel: 0910 420968, tel: 0910 420978, vyvo@nextra.sk
1. A járművezető (vezető)
a) az a személy, aki járművet vezet,
b) az a személy, aki főként gépjárművet vagy motor nélküli járművet vezet, motorkerékpárt tol, sílécen vagy görkorcsolyán közlekedik, szánkót húz vagy tol,
c) csak az a személy, aki gépjárművet vezet.
. ( 2 pont )

2. A kis motorkerékpár vezetője
a) semmi esetre sem közlekedhet a jobb útpadkán,
b) a jobb útpadkán csak kikerüléskor és kitéréskor közlekedhet,
c) csak akkor közlekedhet a jobb útpadkán, ha ezáltal nem veszélyezteti és nem is korlátozza a gyalogosokat
. ( 2 pont )

3. Járművel tilos megfordulni
a) 1. osztályú közúton,
b) bármilyen útkereszteződésben,
c) egyirányú úton.
. ( 2 pont )

4. A járművezető megállhat és várakozhat
a) a csatlakozó- vagy kanyarodósávban,
b) „T-alakú" útkereszteződésben a torkolló út szemközti oldalán lakott területen belül,
c) belső forgalmi sávban.
. ( 2 pont )

5. A vasúti átjáróra tilos ráhajtani, ha
a) világít a villogó fehér fényt adó lámpa,
b) a vasúti jelzőőr piros vagy sárga zászló derékmagasságban történő vízszintes lengetésével utasítást ad,
c) az átjárót biztosító fényjelző készülék két, felváltva villogó piros fényt adó lámpája figyelmeztető jelzést ad.
. ( 2 pont )

6. Az irányjelző lámpát a járművezető csak addig működteti, amíg
a) menetirányának megváltoztatását el nem kezdte,
b) menetirányát megváltoztatja, amíg menetirányától eltér vagy amíg elfoglalja helyét abban a forgalmi sávban, amelybe áthajt,
c) menetirányától nem kezdett eltérni.
. ( 2 pont )

7. Gépjármű vontatása autópályán
a) csak akkor megengedett, ha ez az autópályáról való eltávolítása végett szükséges,
b) csak legalább 70 km/óra sebességgel megengedett,
c) csak vonókötéllel megengedett.
. ( 2 pont )

8. A haladási elsőbbség jogával rendelkező járművek és az azokat kísérő járművek által alkotott autósorba más gépjármű vezetője
a) besorolódhat, ha ezt a közúti forgalom helyzete megengedi,
b) nem sorolódhat be,
c) besorolódhat, ha haladási sebességét hozzá tudja igazítani az ilyen járművek haladási sebességéhez.
. ( 2 pont )

9. A gépjárműben az arra fenntartott helyeken
a) a személyszállítás csak a gépjármű megengedett össztömegéig megengedett, eközben a szállított, 12 évnél idősebb személyek száma nem lehet magasabb a forgalmi engedélyben feltüntetett ülőhelyek számánál,
b) 15 évnél idősebb személyek szállíthatók,
c) a személyszállítás csak a gépjármű megengedett hasznos terheléséig engedélyezett, eközben a szállított személyek száma nem lehet magasabb a forgalmi engedélyben feltüntetett ülőhelyek számánál.
. ( 2 pont )

10. A gyalogosok az útpadkán vagy az úttest szélén, ha ezzel csökkentett látási viszonyok vagy nagy forgalomban nem veszélyeztetik vagy korlátozzák a közúti forgalmat, legfeljebb
a) hárman haladhatnak egymás mellett,
b) ötön haladhatnak egymás mellett,
c) ketten haladhatnak egymás mellett.
. ( 2 pont )

11. Vezetett vagy hajtott állatok kísérője jogosult utasítást adni a járművek megállítására,
a) ha nála van a vezetői engedélye,
b) csak csökkentett látási viszonyok között,
c) ha azt a közúti forgalom biztonsága megköveteli.
. ( 2 pont )

12. Irányított forgalmú útkereszteződésen a járművezető számára a zöld színű irányjelző nyíl vagy a zöld színű, különböző irányú nyilak a következőt jelentik:
a) útját bármilyen irányban tovább folytathatja,
b) útját csak az irányjelző nyíl vagy nyilak irányában folytathatja,
c) köteles elhagyni az útkereszteződést; ez nem érvényes, ha az útkereszteződésen egyenesen halad át.
. ( 2 pont )

13. Ha gépjármű vontatására vonókötelet használnak,
a) annak hossza nem lehet kevesebb 1,5 m-nél,
b) a járművek közötti távolság nem lehet kevesebb 2 m-nél,
c) a járművek közötti távolság nem lehet kevesebb 2,5 m-nél.
. ( 1 pont )

14. A gumiabroncsköpeny külső kerületén, pl. a köpeny koronáján, oldalán és foglalatán nem lehetnek
a) repedések és sérülések, melyek sértik az abroncs szövetvázát; annak fedetlensége azonban nem jelent hibát,
b) repedések és sérülések, melyek fedetlenné teszik vagy sértik az abroncs szövetvázát,
c) repedések, melyek fedetlenné teszik az abroncs szövetvázát; annak sérülése azonban nem jelent hibát.
. ( 1 pont )

15. A jármű üzemeltetője nem üzemeltethet a közúti forgalomban olyan járművet,
a) amely síkságon nem éri el a legalább 50 km/óra sebességet,
b) amely a megengedett mértéken felül károsítja a közutakat,
c) amelynek műszaki állapotát az első nyilvántartásba vételtől számított egy hónapon belül nem ellenőrizték le.
. ( 1 pont )

image002.jpg
16.Az itt ábrázolt útjelző tábla
a) olyan helyre hívja fel a figyelmet, ahol az út keresztirányú lejtése meghaladja a 10 %-ot,
b) jobbra az út felé lejtő meredek hegyoldalra hívja fel a figyelmet,
c) olyan helyre hívja fel a figyelmet, ahol a közút emelkedése meghaladja a 10 %-ot, vagy az emelkedőt a helyi viszonyok teszik veszélyessé.
. ( 2 pont )

image004.jpg
17. Az itt ábrázolt útjelző tábla a következőre hívja fel a figyelmet
a) vasúti átjáró 90 m távolságban,
b) az út lejtése balra,
c) vasúti átjáró 160 m távolságban.
. ( 2 pont )

image006.jpg
18. Az itt ábrázolt útjelző tábla jelentése:
a) Zsákutca,
b) Mindenfajta járművel behajtani tilos (mindkét irányból),
c) Mindenfajta gépjárművel behajtani tilos.
. ( 2 pont )

image008.jpg
19. Az itt ábrázolt útjelző tábla jelentése:
a) Zsákutcát előjelző tábla,
b) Útkereszteződést előjelző tábla,
c) Jobbra kanyarodni tilos.
. ( 2 pont )

image010.jpg
20. Az itt ábrázolt útjelző tábla jelentése:
a) Tömegközlekedési járművek számára fenntartott forgalmi sáv,
b) Autóbuszok számára fenntartott várakozóhely,
c) Autóbusz-megállóhely.
. ( 2 pont )

image012.jpg
21 .Az itt ábrázolt útjelző tábla jelentése:
a) Lakóövezet,
b) Irányjelző tábla helyi célhoz,
c) Község.
. ( 2 pont )

image014.jpg
22. Az itt ábrázolt útjelző tábla
a) olyan területet jelöl, ahol a lakóövezetre vonatkozó forgalmi szabályozás van érvényben,
b) olyan területet jelöl község részét, stb.), ahol tilos várakozni,
c) olyan területet jelöl, ahol a sétálóövezetre vonatkozó forgalmi szabályozás van érvényben.
. ( 2 pont )

image016.jpg
23. Az itt ábrázolt útburkolati jel
a) az úttest szélét jelzi,
b) kerékpárutat jelez,
c) az útkereszteződés határát jelzi; ez nem érvényes, ha ez a jel a jármű útkereszteződésben való megállására szolgáló segítővonalként van felhasználva.
. ( 2 pont )

image018.jpg
24. Másodikként halad át az útkereszteződésen
a) a sárga jármű,
b)a zöldjármű,
c) a piros jármű.
. ( 3 pont )

image021.jpg
25. A járművek a következő sorrendben haladnak át az útkereszteződésen:
a) 1. a piros, 2. a kék, 3. a zöld,
b) 1.a zöld, 2.a piros, 3. a kék ,
c) 1 . a zöld, 2. a kék, 3.a piros.
. ( 3 pont )

image023.jpg
26. Utolsóként halad át az útkereszteződésen
a) a jobbról érkező piros jármű,
b) a szembejövő kék jármű,
c) az ön járműve.
. ( 3 pont )

image025.jpg27. Harmadikként halad át az útkereszteződésen .
a) a sárga jármű,
b) a piros jármű,
c)a zöld jármű.
. ( 3 pont )